BLANTERVIO103

Sang Penemu - J.J. Slauerhoff

Sang Penemu - J.J. Slauerhoff
4/18/2020
J.J. Slauerhoff
Sang Penemu

Dia mencintai negeri yang ditujunya dalam pelayaran,
Indah, bagai perempuan mencintai yang bakal datang dan masih tersimpan.
Tenggelam merenungkannya dia berdiri berangan mimpi
Di luar di geladak depan dan bila haluan mengangkat diri

Dirasánya negeri itu telah bergerak-gerak
Di bawah kaki langit dalam tidur samar sejenak,
Sementara kapal, penuh busa di perbatasan dua daerah arus yang ditempuhnya,
Melancar ke arah kelahiran yang bakal tiba.

Tetapi ketika negeri itu tersingkap, kiranya terjadi kianat.
Tak ada tali sunyi yang gaib mengikat mereka berdua.
Ingin dia merahasiakannya kembali telah terlambat:
Semua telah melihatnya. Dan dia pun tak tahu apa hendak dilakukannya

Selain berlayar terus, tak bertuju, sendiri dan larat
Dan tanpa gairah - kosong, melalui laut-laut yang kosong pula.

-Penerjemah: Hartojo Andangdjaja

MARI BERBAGI:
Editor

TAMBAHKAN KOMENTAR

5700840368070671462