BLANTERVIO103

Meneguk Matahari Korintia - Odysseus Elytis

Meneguk Matahari Korintia - Odysseus Elytis
12/06/2019
Odysseus Elytis
Meneguk Matahari Korintia


Meneguk Matalari Korintia - Odysseus Elytis

Meneguk matahari Korintia
Membaca reruntuk pualam
Menempuh lautan kebun anggur
Dengan harpun membidik
Ikan korban yang menghindar dariku
Kutemukan lembar-lembar daun tempat mazmur matahari
mengenangkan

Tanah hidup yang dikuak kehendak
Dengan riang.

Kuteguk air, kuiris buahan
Kuceburkan tanganku dalam kehijauan angin
Pohon-pohon jeruk mempercepat serbuk hari-hari musim
panas

Burung-burung hijau terbang membelah mimpi-mimpiku
Dan aku pun pergi, mataku penuh dengan
Tatapan tak terbatas ke arah dunia yang kembali
Menjadi indah sejak semula sesuai dengan kehendak jiwa

-Penerjemah: Sapardi Djoko Damono

MARI BERBAGI:
Editor

TAMBAHKAN KOMENTAR

5700840368070671462