BLANTERVIO103

Kepastian - Octavio Paz

Kepastian - Octavio Paz
6/03/2022
SASTRADUNIA.COM |

Octavio Paz
Kepastian

Jika nyata putih
Cahaya dari lampu ini, nyata
Tulisan tangan, adakah
Nyata mata memandang apa yang kutulis?

Dari satu kata ke lainnya
Yang kututurkan lenyap
Kutahu aku hidup
Antara dua tanda kurung.

(Terj. Abdul Hadi W.M.)
MARI BERBAGI:
Editor

TAMBAHKAN KOMENTAR

5700840368070671462