BLANTERVIO103

Tentang Mati - John Keats

Tentang Mati - John Keats
3/15/2021

JOHN KEATS
Tentang mati

Mungkinkah mati itu tidur, bila hidup hanyalah mimpi,
Dan gambaran bahagia luput seperti hantu berlalu?
Segala kesenangan fana seakan-akan khayali.
Betapa pun, hemat kita: matilah terperih antara pilu.

Alangkah anehnya: insan harus mengembarai bumi,
Dan walau hidup serba sengsara, namun masih saja
Setia di jalannya keras dan tak ayal berani sendiri
Menatap bencana nanti, yang hakikatnya bangun belaka.

Penerjemah: M. Taslim Ali

MARI BERBAGI:
Editor

TAMBAHKAN KOMENTAR

5700840368070671462